عاشقانه های خانومی و اقایی
برای مخاطب خاص من
:(

من اقاموووو موخوامممممم

khanomiii ~ ~ دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393
عشقممممممممممم کجایی دلم برات تنگ شده 

khanomiii ~ ~ سه شنبه چهارم شهریور 1393

اﺳﺘﺎﺩ ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ ؟

ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺖ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺣﺘﯽ ، ﻣﻦ . . .

ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺖ ﮐﺎﺭﯼ ! :lol:

ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯿﻢ ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ . . .

ﺗﺮﻡ ﺁﺧﺮﻡ ﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻡ نی ﺍﻭﻥ ﺣﺴﯽ

ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺮﻡ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖ

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭﺱ :lol:

ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻫﺎﻡ ، ﺑﺴﺘﯽ ﭼﻄﻮﺭ ﭼﺸﺎﺗﻮ ؟ ﻫﯿﺲ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺒﺮ ﺻﺪﺍﺗﻮ !

ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺩﭘﺮﺳﻢ ! ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺣﺴﻢ !

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍﻡ ﺑﻪ ۴۰ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮسن :D


گویا استاد کم نیاورده و جواب آرمین رو داده !


ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ آﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ ، ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ نمره ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﺵ

ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻣﺸﮑﻼﺕ ، هنوز ﺗﻮﯼ برگه ﻫﺎﺕ ﻫﺴﺖ ،

ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻧﻘﺼﺎﺵ

ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ ﮐﻤﺸﻪ ﻧﻤﺮﺕ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺎستیای ﺍﯾﻦ برگه اﺕ ،

ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺎﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﻡ ، ﮐﻢ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﺻﻼ :D


آرمین هم که هیچ رقمه از رو نمیره :


ﺩﯾﻮﻭﻭﻧﻪ . . . !

ﺍﮔﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﻧﺪﯼ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﺑﺮﺍﻡ ﻧﻤﯿﻤﻮنههههه

اینو بدون ﻫﯿﭽﮑﯽ مث ِ من درساشو نمیخونه ، نمیخونههههه

aqaiii ~ ~ چهارشنبه هفتم خرداد 1393
عکس عشقمه تو ادامه مطلب 

هرکی میخواد ببینه بگه بهش رمز بدم


~ Continue ~
khanomiii ~ ~ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393
من اومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

خوبین همگی؟؟ 

اقایی خوبی عزیزم؟؟؟؟

دلم برات تنگ شد بود عزیزم 

بهت گفتم دعا کن امتحانام زووودی تموم شه میام 

هنو تموم نشده برگشتم

البته قول نمیدم مثل قبل همیشه باشما ولی هستم دیگه 

اقاااااییی عاشقتم عزیزم بوس بوس

khanomiii ~ ~ شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393

.دیگه به این دخترا نمیشه متلک هم انداخت، امروز به یکی شون گفتم:
.
.
.
.
.
.
خانم خوشگله ، یه بوس میدی؟

گفت: از لب یا لوپ ؟

هیچی دیگه ، سرمو انداختم پایین و فرار کردم ، ترسیدم بمونم بهم تجاوز کنه :|.

aqaiii ~ ~ سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393
بچه ها خانومی غیب شده!

ازش خبر ندارم.

دلم خیلی هواشو کرده.

دعاکنید زودی بیاد.

دلم هواتو کرده خانووووووووووووووووووووووووووووومی.

زودبیا ک ......

aqaiii ~ ~ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393
دختر است دیگر...
گاهی دلش می خواد

بهانه های الکی بگیرد
به هوای آغوش تو

شانه های تو...... که بعد، تــو
آرام
خیلی آرام

در گوشش زمزمه کنی:
ببین من عاشقتــــم..

aqaiii ~ ~ پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393
حسادت یا خساست ؟
.
اسمش را هرچه میخواهی بگذار !
من میخواهم,
" تو "فقط ...
.
.
.
عزیز دل من باشی !khanomiii ~ ~ یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393

داستـاטּ مـَـטּ و عـشقم از آنــجـا شـــروع شـد ...!

 

کــﮧ پـشـت شـیشــﮧ ے بـے جـاטּ مـانیـتـور بـــﮧ هــم جــاטּ دادیــم ... !

 

با دکــمـــﮧ ـهــاے سـَـرد کـیـبـرد ، دســت هـاے هــم را گـرفـتیـم و گــرمایـش را حـِـس کــردیـم ...!

 

بـا صــورتـک ـهـا ، هــمـدیگـر را بـوســیـدیـم و طــمـع لــَـب ـهــایـمـاטּ را چـشـیـدیم ...!

 

آهــنـگـے را هــم زمــاטּ با هــم گــوش کــردیـم و اشــک ریـخـتیـم ...!

 

شـــب بــخـیر ـهـایـماטּ پشــت خـط ـهـای مـوبایلـماטּ جـا نمـے مـانـد ...


khanomiii ~ ~ یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393

ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ : ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ 

ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭﺯ : ﻣﺜﻞ ﭘﮕﺎﻩ، ﺳﭙﯿﺪﻩ، ﺳﺤﺮ 

ﺍﺳﻢ ﺟﮏ ﻭ ﺟﻮﻧﻮﺭ ﺑﺎﺷه : 

ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﭘﺮﻧﺪﻩ : ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ،ﺩﺭﻧﺎ … 

ﺣﺸﺮﻩ : ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ، 

ﭼﻬﺎﺭﭘﺎ : ﻣﺜﻞ ﻏﺰﺍﻝ ... 

ﺍﺳﻢ ﻋﻠﻒ ﺑﺎﺷه : ﻣﺜﻞ ﺭﯾﺤﺎﻧﻪ، ﭘﻮﻧﻪ ﻭ … 

اسم گل باشه : نرگس ، مریم ، رز، نسترن ، لاله 

ﺍﺳﻢ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺷه : ﻣﺜﻞ ﺻﺤﺮﺍ، ﺩﺭﯾﺎ، ﺧﺎﻭﺭ، ﺍﯾﺮﺍﻥ 

ﺧﯿﺲ ﺑﺎﺷه : ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ، ﺩﺭﯾﺎ، ﺳﺎﺣﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻥ 

ﻭ ﻛﻼ ﻫﺮ ﺍﺳﻤﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷه ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮه... 

ﻭ ﺩﺭﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﻢ ﭘسره..

********************************************************

اسم خانومی هم داخلشونه اگه گفتین کدومه جایزه دارین

هرکسی سه تا انتخاب داره

برای کمتر تقلب کردن دوستان اسم وبلاگتون باید حتما درج بشه نشه تقلبه

من دوتا اسم انتحاب کردم یکی اسم عشقمه یکیم ازطرف حودم

دوستانی که بتونن هردورو باهم حدس بزنن جایزه ویژه دارن

دوتا اسم تو ادامه مطلبه رمز داره

رمزش رو یه ماه دیگه میگم تا همه ببینن

شرو کنین ببینم چند نفر درست میگن

خب دیگه مهلت تموم شد.بزارین ببینم کیا درست گفتن جایزشونو بدم

 


~ Continue ~
aqaiii ~ ~ شنبه ششم اردیبهشت 1393

زيباترين سخني که شنيدم سکوت دوست داشتني تو بود

زيباترين احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود

زيباترين انتظار زندگيم حسرت ديدار تو بود

زيباترين لحظه زندگيم لحظه با تو بودن بود

زيباترين هديه عمرم محبت تو بود

زيباترين تنهاييم گريه براي تو بود

زيباترين اعترافم عشق تو بود

دوستت دارم عزیزم...

aqaiii ~ ~ جمعه پنجم اردیبهشت 1393
سلام بچه ها

اقایی هستم.قرارنبود بیام ولی خانومی ازم خواست.منم ک میدونین زن ذلیل نیستم!!!فقط ترسیدم!!!نتونستم قبول نکنم.

امیدوارم بتونم این مدت بخوبی ادارش کنم

بیاین نظر بزارین ک اگه بیاد نظراتون کم باشه ............

پس کمکم کنید

aqaiii ~ ~ جمعه پنجم اردیبهشت 1393

آهای آقا پسرگوش کن باتوام...!!!!!

دختری که

رنگ موهاشوچشاش یه رنگه...

دختری که

خاکیه وسادس وتوی بازی وسطی غلط میخوره...

دختری که

وقتی یه پسردیگه رومیبینه خودشو بیشتر بهت میچسبونه....

دختری که

وقتی عصبانی هستی و داد میزنی هیچی نمیگه...

دختری که

وقتی عصبانی هستی اونقد شیطونی میکنه تاحالت خوب بشه

دختری که

وقتی واسه تولدش یه روسری بدرنگ میخری

سرش میکنه ومیگه مهم وجودخودته...

***

این دختروحق نداری اذیت کنی...

khanomiii ~ ~ دوشنبه یکم اردیبهشت 1393
سلام به همگی خوبین ؟؟؟

راستش یه خبر دارم

از این به بعد اقامونم تو اداره وبم کمکم میکنه دیگه تنها نیستم

چون ممکنه یه مدت نباشم کی از اقام بهتر که کمکم کنه

اقایی ازادی هرکاری میخوای با این وب بکنی

دوست دارم عزیزم

khanomiii ~ ~ دوشنبه یکم اردیبهشت 1393
salam 

khobin???

rastesh man aslan khob nistam 

chon qarare bakhtere emtehanam 

az aqam dor bemonan 

aqaii delam barat tang mishe 

kheyli doset daram 

movazeb khodet bash azizam  

zoooodi miam bos bos bye

khanomiii ~ ~ جمعه بیست و نهم فروردین 1393
از بوسه های قلابی تلفنی خسته شدم........

از بغل های محکم اس ام اسی .......

از عشق بازی......

از همه خسته ام.....

تو کنارم باش....

هوای تنت کافی است


khanomiii ~ ~ جمعه بیست و نهم فروردین 1393

از دور تو را دوست دارم

بی هیچ، عطری

آغـوشی

لمسي

و یا حتی بوسه‌ای.

تنها

دوستت دارم،

از دور ..!

khanomiii ~ ~ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393

مـَלּ همـ ــآنـ َـم

خـوب تمـ ــآشـا ڪـُטּ

בُختــَرے ڪـہ براے בاشتــنــتـــ ...

تمــامـــ شبـــ را بیـבار مـے مانـב

و با تـ ـویــے ڪـہ نیــستے حرف مے زنـב

בختــرے ڪـہ ...

زانــو میــزنـב لبــہ تختــش و چشمــــانش را مــے بنـבَב

و تنــــهـا آرزویـــَش را براے

هـــزارمیـــن بـــــار بـہ خـُـــבا یـــاב آور مـــے شود!!!

خـُــבا هم مثــل همیـــشهـ لبــــخنـב مے زنـב

از ایــטּ ڪـہ ×تـ ـــو × آرزوے همیشگے مـــטּ بوבے!!!

khanomiii ~ ~ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393

موهای یک زن خلق نشده برای پوشانده شدن یا برای باز شدن در باد یا جلب نظر

یا برای به دنبال کشیدن نگاه موهای یک زن خلق شده برای عشقش که بنشیند شانه اش کند , ببافد و دیوانه شود...

عطر مو های یک زن فراموش شدنی نیست!

وقتي خدا مي خواست تو را بسازد چه حال خوشي داشت، چه حوصله اي ! اين موها، اين چشم ها .... خودت مي فهمي؟

من همه اين ها را دوست دارم. دوست دارم یه بار بشینم موهاتو شونه کنم یه چند تارش بریزه .بگم اینارو میبینی ؟؟؟ بگی اره ..!!!

منم بگم با همه دنیا عوضش نمیکنم دنیــــا فهمـید خیلی حــقیر است وقتی گفتم : یک تارمــوی "تــــــــــ♥ـــــــو " را به او نمیدهم..


khanomiii ~ ~ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393